Een traject van gewichtsverlies met volledige ondersteuning

Wat is de Elipse-ballon?

De Elipse-ballon is een zachte ballon die in uw maag wordt geplaatst. Het is de enige beschikbare maagballon waarbij geen operatie, endoscopie of verdoving nodig is voor plaatsing of verwijdering.|asterisk-293| De ballon wordt geplaatst tijdens een kort poliklinisch consult van 20 minuten.|footnote-89| Ongeveer 16 weken later loopt de Elipse-ballon leeg en verlaat hij het lichaam op natuurlijke wijze.

Meer antwoorden op vragen

Hoe werkt de Elipse-ballon?

De ballon neemt ruimte in uw maag in en zorgt voor gewichtsverlies door een verzadigd gevoel. Dit maakt het waarschijnlijker dat u minder eet in de loop van de dag.|footnote-294|

Meer antwoorden op vragen
10tot
15kg 2 tot 12

Hoeveel gewichtsverlies kan Elipse opleveren?

In verschillende klinische onderzoeken is aangetoond dat patiënten in ongeveer 16 weken met het Elipse-programma|asterisk-307|, gemiddeld 10 tot 15 kg afvallen, d.w.z. gedurende de 16 weken dat de ballon zich in de maag bevindt.|asterisk-88| |footnote-294| |footnote-303| |footnote-302| |footnote-296| |footnote-297| |footnote-295| |footnote-298| |footnote-299| |footnote-300| |footnote-301| |footnote-308|

Meer antwoorden op vragen

Wat gebeurt er op de dag van de plaatsing?

U slikt een capsule door met de lege ballon erin, met een dun slangetje eraan. Zodra via een röntgenopname bevestigd is dat de ballon in uw maag zit, wordt deze via de katheter gevuld met 550 ml water. Een tweede röntgenfoto wordt genomen om te controleren of de ballon gevuld is. De plaatsing gebeurt tijdens een poliklinisch bezoek van 20 minuten.|footnote-89|

Meer antwoorden op vragen

Is het doorslikken gemakkelijk?

99.9%

Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat het 99,9% van de mensen lukt om de Elipse-ballon door te slikken. Als u er moeite mee heeft de capsule op eigen kracht door te slikken, kan de zorgprofessional u helpen door de katheter iets te verstevigen met een dunne metaaldraad.|footnote-302|

Meer antwoorden op vragen

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen na plaatsing van de ballon?

Bij sommige mensen ontstaat er misselijkheid of buikkramp en af en toe komt braken voor na plaatsing van de ballon. In de meeste gevallen worden deze symptomen goed onder controle gehouden met de veelgebruikte medicijnen die voorgeschreven worden.|footnote-295| |footnote-308| 

Meer antwoorden op vragen

Hoelang duurt het voordat ik mijn gewone bezigheden kan oppakken na de plaatsing?

Na goedkeuring van de zorgprofessional kunnen de meeste mensen binnen een dag of twee hun normale activiteiten weer oppakken; soms hebben mensen echter wel langer last van bijwerkingen. Het kan een goed idee zijn om voor de zekerheid een paar dagen vrij te nemen na de plaatsing, of om de ballon op een vrijdag te laten plaatsen met een vrij weekend erna.

Meer antwoorden op vragen

Hoe wordt de ballon verwijderd?

Na ongeveer 16 weken in uw maag gaat er een ventiel open, waardoor de ballon leegloopt en op natuurlijke wijze via uw maag-darmkanaal het lichaam verlaat, zonder dat er een ingreep nodig is voor de verwijdering.|asterisk-293| Bij een zeer klein aantal patiënten wordt de leeggelopen ballon echter uitgebraakt. Er zijn geen hiermee samenhangende bijwerkingen gerapporteerd als dit gebeurt.

Meer antwoorden op vragen

Gelden er dieetbeperkingen?

Uw voedingsdeskundige en zorgteam doen aanbevelingen toegespitst op u om uw succes en welbevinden tijdens het Elipse-programma te verhogen.

Meer antwoorden op vragen

Wat gebeurt er nadat de ballon uitgescheiden is?

Meer antwoorden op vragen

Nadat de ballon het lichaam verlaten heeft, gaan het Elipse-programma en de bijbehorende ondersteuning van uw zorgteam nog een maand door.|asterisk-307| Na afloop van het Elipse-programma moet u doorgaan met de aangeleerde gezonde levensstijlgewoonten. Uit een klinisch onderzoek bij 509 patiënten bleek dat 95% van het gemiddelde gewichtsverlies met Elipse bij een follow-up 12 maanden later behouden kan zijn.|footnote-4147|

Werkt Elipse beter dan alleen een dieet?

In een recent klinisch onderzoek is aangetoond dat Elipse in combinatie met een intensief programma van levensstijlverandering (wijziging van voedingspatroon en lichaamsbeweging) van 16 weken, leidt tot aanzienlijk gewichtsverlies in vergelijking met alleen levensstijlaanpassing. Het percentage patiënten dat ten minste 10% lichaamsgewicht is kwijtgeraakt binnen 16 weken was 72% met Elipse i.v.m. 8% met een dieet en lichaamsbeweging alleen.|footnote-303| |asterisk-307|

Meer antwoorden op vragen

Kunnen anderen zien dat ik een Elipse-ballon in mijn maag heb?

Het Elipse-programma zorgt voor een discrete ervaring. Tenzij u het zelf vertelt, zal niemand kunnen zien dat er een ballon is geplaatst. U hoeft familie, vrienden of collega's niet in te lichten over Elipse, tenzij u daar natuurlijk zelf voor kiest! 

Meer antwoorden op vragen

Hoeveel kost het Elipse-programma?

Elipse is meer dan ‘alleen maar een ballon’. Het is een volledig ondersteund programma om u te helpen uw aanpak om af te vallen te veranderen - en de kilo's eraf te houden. Het Elipse-programma wordt op u toegespitst. Dit betekent dat de kosten kunnen variëren naar gelang de ondersteuning bij uw levensstijlwijziging die wordt aangeraden door uw zorgteam. Neem contact op met een kliniek bij u in de buurt voor een prijsopgave en een programma dat voor u opgesteld wordt.

Meer antwoorden op vragen

|asterisk-88|Resultaten kunnen variëren van patiënt tot patiënt. Bij een klein percentage patiënten slaat de behandeling niet aan.

|asterisk-293|In zeldzame gevallen kan een endoscopische of operatieve ingreep nodig zijn om de Elipse-ballon te verwijderen. In zeldzame gevallen kan de leeggelopen ballon uitgebraakt worden in plaats van uitgescheiden via de darmen.

|asterisk-307|De Elipse-ballon moet worden gebruikt in combinatie met een begeleid programma voor voeding en gedragsverandering. Allurion beveelt 6 maanden follow-up aan. De lengte van de follow-up wordt bepaald door de zorgprofessional en kan variëren afhankelijk van de zorgprofessional en de kenmerken van de patiënt.

|footnote-89|Klinische onderzoeksrapporten: DAA069 en DAA105

|footnote-294|Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.

|footnote-295|Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.

|footnote-296|Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.

|footnote-297|Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.

|footnote-298|Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1

|footnote-299|Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

|footnote-300|Ienca et al. Aan SOARD aangeleverd. Samenvatting A278, Gepresenteerd tijdens de Obesity Week, 2018, Nashville, VS

|footnote-301|Genco et al. Samenvatting A185. Mondelinge presentatie tijdens de Obesity Week, 2018, Nashville, VS

|footnote-302|Ienca et al. Samenvatting 237, gepresenteerd tijdens IFSO 2019, Madrid, Spanje

|footnote-303|Raftopoulos et al. Samenvatting 1978. Gepresenteerd tijdens ACS 2019, San Francisco, Verenigde Staten

|footnote-308|Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015; 82(3):425-438

|footnote-4147| Ienca et al. Presented at TOS 2020