76%

pacientov nie je spokojných s metódami chudnutia, ktoré vyskúšali|footnote-311|

Elipse je revolučná pomôcka na chudnutie, ktorá zohľadňuje potreby pacientov a pomáha im splniť ich očakávania v jednotlivých fázach chudnutia.|footnote-311|

Rýchly a efektívny postup

Balónik Elipse je prehltnutý počas štandardnej 20-minútovej návštevy.|footnote-89| Vylúči sa prirodzeným spôsobom po približne 16 týždňoch.|asterisk-293|

 

Elipse ponúka prelomovú jednoduchosť: nevyžaduje žiadnu operáciu, endoskopiu|asterisk-293| ani anestézu. Tento program preukázal účinnosť a komfortnosť ambulantného podania. Váš pacient bude mať na vašej klinike súkromie rýchlej a účinnej ambulantnej liečby. Vďaka tomuto osobnému prístupu k pacientovi nikto v jeho okruhu známych nemusí vedieť, že má umiestnený balónik.

Účinné výsledky

Po približne 16 týždňoch terapie Elipse pacienti schudnú priemerne 10 až 15 kg.|footnote-90| |footnote-302| |footnote-296| |footnote-297| |footnote-295| |footnote-298| |footnote-299| |footnote-300| |footnote-301| |footnote-303|

 

V spojení so 16-týždňovou intenzívnou úpravou životného štýlu Elipse vedie k výraznému schudnutiu v porovnaní so samotnou úpravou životného štýlu.
Dočasný balónik však neznamená dočasné schudnutie. Štúdia preukázala, že 72 % priemernej straty hmotnosti možno udržať po 12 mesiacoch.|footnote-90|

Multidisciplinárna podpora

Po dobu trvání programu obdrží pacienti lékařské a výživové poradenství a aplikaci, připojenou k váze, skledující složení těla a monitorovací zařízení, které bude sledovat průběh.

 

Elipse je viac „než len balónik“. Je to plne podporovaný program na chudnutie prispôsobený individuálnym potrebám. Poskytuje pacientom potrebné výživové poradenstvo a cvičebný program, aby si zaviedli život meniace návyky a urýchlili si cestu za chudnutím.|asterisk-307|

Elipse je prvý a jediný žalúdočný balónik na chudnutie na svete, ktorý nevyžaduje žiadnu operáciu, endoskopiu|asterisk-293| ani anestézu
A revolutionary material

Revolučný materiál

Materiál balónika je dosť ohybný, aby sa poskladal do tobolky a bezpečne prešiel gastrointestinálnym traktom a dosť trvanlivý, aby strávil v žalúdku 16 týždňov.|footnote-90| |footnote-296| |footnote-314|

swallowable gastric balloon

Prehltnutie balónika

Tobolka je prehltnutá spolu s tenkým zavádzacím katétrom na uľahčenie naplnenia. Štúdia preukázala, že 99,9 % pacientov bolo schopných prehltnúť pomôcku, pričom iba 32 % potrebovalo asistenciu styletu.|footnote-302|

Elipse balloon fill valve

Plniaci ventil

Plniaci ventil je vyrobený z tenkej fólie a tesne sa zatvorí, keď je zavádzací katéter vytiahnutý.

Elipse balloon release valve

Vypúšťací ventil

Je vyrobený z tenkej fólie a degradovateľného vlákna. Vypúšťací ventil časom zoslabne, potom sa vo vopred určenom čase otvorí a umožní, aby sa balónik vyprázdnil.|footnote-90| |footnote-296| |footnote-314| Prázdny balónik potom prejde gastrointestinálnym traktom alebo môže byť v zriedkavých prípadoch vyzvracaný. Zvracanie balónika nebolo doteraz spojené so žiadnou hlásenou nežiaducou udalosťou.

Vynikajúci bezpečnostný profil s dokázanou účinnosťou

Doteraz najväčší zber údajov Elipse|footnote-302|

 • 1623 pacientov po sebe

 • v 19 centrách

 • v 7 krajinách

weight loss

Za 4 mesiace

Schudnutie z celkovej telesnej hmotnosti
13.6% ±5,7%

Priemerná strata hmotnosti
12.9kgs ±6.5kgs

Zníženie BMI
4.9kg/m² ±3.3kg/m2

metabolic improvement

Všetky metabolické parametre sa zlepšili; triglyceridy, LDL cholesterol a hladina cukru v krvi (merané v podskupine 406 pacientov)

swallowable gastric balloon

99.9%

pacientov bolo schopných prehltnúť pomôcku

Najlepšia skúsenosť s balónikom Elipse pre vašich pacientov

Podpora od 1. dňa

 • Umiestnite svojich prvých 10 balónikov s podporou tímu Allurion
 • Využite komunikačné nástroje v rámci kliniky
 • Získajte podporu na vytvorenie individuálneho multidisciplinárneho programu Elipse

Využívajte výhody odbornosti spoločnosti Allurion

 • Klinická odbornosť
 • Výskum
 • Akadémia Allurion
 • Školenie personálu
 • Podpora online
 • Manažér starostlivosti o zákazníkov

Zlepšite zapojenie pacientov a následné sledovanie

 • Dlhodobý program
 • Pripojená inteligentná váha
 • Aplikácia Allurion
 • monitorovací zařízení Allurion Health Tracker
 • Nejlepší záruka ve své třídě

Allurion Literature Review

Publications & clinical studies

The Efficacy and Safety of a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Systematic Review and Meta-Analysis

, Obesity Surgery

 

Kornpong Vantanasiri, Reem Matar, Azizullah Beran & Veeravich Jaruvongvanich

The Procedureless Elipse Gastric Balloon Program: Multicenter Experience in 1770 Consecutive Patients

, Obesity Surgery

R. Ienca, Mohammed Al Jarallah, Adelardo Caballero, Cristiano Giardiello, Michele Rosa, Sébastien Kolmer, Hugues Sebbag, Julie Hansoulle, Giovanni Quartararo, Sophie Al Samman Zouaghi, Girish Juneja, Sébastien Murcia, Roman Turro, Alberto Pagan, Faruq Badiuddin, Jérôme Dargent, Pierre Urbain, Stefan Paveliu, Rita Schiano di Cola, Corrado Selvaggio & Mohammed Al Kuwari

The Safety and Efficacy of Procedureless Gastric Balloon: a Study Examining the Effect of Elipse Intragastric Balloon Safety, Short and Medium Term Effects on Weight Loss with 1-Year Follow-Up Post-removal.

, Obesity Surgery

Jamal MH, Almutairi R, Elabd R, AlSabah SK, Alqattan H, Altaweel T.

The safety and efficacy of the procedureless intragastric balloon

, Surgery for Obesity and Related Diseases

Salman Alsabah, M.B.A., F.R.C.S.C., F.A.C.S 
Eliana Al Haddad, M.D.
Shehab Ekrouf, F.R.C.S.
Ahmad Almulla, F.R.C.S.
Saud Al-Subaie, F.R.C.S.
Mubarak Al Kendari, F.R.C.S

A prospective pilot study of the efficacy and safety of Elipse intragastric balloon: A single-center, single-surgeon experience.

, International Journal of Surgery, Vol. 48

Al-Subaie S., Khalifa S., Buhaimed W., Al-Rashidi S.

Safety and Efficacy of a New Swallowable Intragastric Balloon Not Needing Endoscopy: Early Italian Experience.

, Obesity Surgery

Genco, Ernesti, Ienca, Casella, Mariani, Francomano, Soricelli, Lorenzo, Monti

The Elipse Balloon, a swallowable gastric balloon for weight loss not requiring sedation, anesthesia or endoscopy: a pilot study with 12-month outcomes

, Surgery for Obesity and related Diseases, Vol. 13

Ioannis Raftopoulos, M.D., Ph.D., F.A.C.S., F.A.S.M.B.S., Andreas Giannakou, M.D.

Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study

, Endoscopy, Vol. 49

Evzen Machytka, Shantanu Gaur, Ram Chuttani, Martina Bojkova, Tomas Kupka, Marek Buzga, Andreas Giannakou, Kandiliotis Ioannis, Elisabeth Mathus-Vliegen, Samuel Levy, Ioannis Raftopoulos

Elipse™, a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study

, Obesity Surgery, Vol. 26

Evzen Machytka, Ram Chuttani, Martina Bojkova, Tomas Kupka, Marek Buzga, Kathryn Stecco, Samuel Levy & Shantanu Gaur

|asterisk-293|V zriedkavých prípadoch môže odstránenie balónika Elipse vyžadovať endoskopický alebo chirurgický zákrok. V zriedkavých prípadoch môže byť prázdny balónik vyzvracaný namiesto toho, aby prešiel gastrointestinálnym traktom.

|asterisk-307|Balónik Elipse je potrebné používať spolu s dozorovaným programom na úpravu výživy a správania. Spoločnosť Allurion odporúča 6-mesačný program následnej starostlivosti. Jeho trvanie stanovuje profesionálny zdravotník a môže sa líšiť v závislosti od profesionálneho zdravotníka a profilu pacienta.

|footnote-89|Správy z klinických skúšaní: DAA069 a DAA105

|footnote-90|Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.

|footnote-295|Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.

|footnote-296|Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.

|footnote-297|Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.

|footnote-298|Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1

|footnote-299|Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

|footnote-300|Ienca et al. Podané do SOARD. Abstrakt A278, prednesený na Obesity Week, 2018, Nashville, USA

|footnote-301|Genco et al. Abstrakt A185. Ústna prezentácia na Týždni obezity, 2018, Nashville, USA

|footnote-302|Ienca et al. Abstrakt 237, prednesený na IFSO 2019, Madrid, Španielsko

|footnote-303|Raftopoulos et al. Abstrakt 1978. Prednesený na ACS 2019, San Francisco, Spojené štáty

|footnote-311|Spotrebiteľský trhový prieskum spoločnosti Allurion, 9 800 respondentov, 8 krajín, október 2018

|footnote-314|Klinické správy: DAA018, DAA069 a DAA105