En viktminskningsresa med fullständig support

Vad är en Elipse-ballong?

Elipse-ballongen är en mjuk ballong som placeras i din magsäck. Det är den enda tillgängliga magballongen som inte kräver någon kirurgi, endoskopi eller narkos för placering och borttagning.|asterisk-293| Ballongen placeras under ett kort 20-minuters öppenvårdsbesök.|footnote-89| Efter cirka 16 veckor töms ballongen och lämnar kroppen på naturlig väg.

Fler svar på frågor

Hur fungerar Elipse-ballongen?

Ballongen tar upp plats i magen, vilket leder till viktminskning genom ökad mättnadskänsla. Det betyder att det är mer troligt att du minskar mängden mat du äter under hela dagen.|footnote-294|

Fler svar på frågor
10till
15kg 2 till 12

Hur mycket kan jag gå ner i vikt med Elipse?

Efter cirka 16 veckor med Elipse-programmet|asterisk-307| har flera kliniska studier visat att patienter i genomsnitt går ned 10 till 15 kg under de 16 veckor ballongen är på plats.|asterisk-88| |footnote-294| |footnote-303| |footnote-302| |footnote-296| |footnote-297| |footnote-295| |footnote-298| |footnote-299| |footnote-300| |footnote-301| |footnote-308|

Fler svar på frågor

Vad händer dagen då ballongen läggs in?

Du sväljer en kapsel som innehåller den tomma ballongen som sitter fast i en tunn slang. När ballongen via röntgen bekräftas vara i din mage fylls ballongen genom katetern med 550 ml vatten. En andra röntgen görs för att bekräfta att ballongen är fylld. Placeringen utförs under ett 20 minuter långt öppenvårdsbesök.|footnote-89|

Fler svar på frågor

Är den lätt att svälja?

99.9%

Publicerade data har visat att 99,9 % av personerna lyckas svälja Elipse-ballongen. Om du har problem med att svälja kapseln på egen hand kan din sjukvårdspersonal hjälpa dig med att styva upp katetern med en tunn tråd.|footnote-302|

Fler svar på frågor

Vilka är de möjliga biverkningarna efter ballongplaceringen?

Vissa patienter upplever illamående, magkramper och ibland uppkastning efter ballongplaceringen. I de flesta fall kontrolleras dessa symptom väl med den vanliga medicineringen som läkaren ordinerar.|footnote-295| |footnote-308| 

Fler svar på frågor

Hur lång tid tar det innan jag kan återgå till normala aktiviteter efter att ballongen lagts in?

Efter godkännande av sjukvårdspersonal återgår de flesta till normal aktivitet inom en dag eller två dagar, men vissa personer kan uppleva biverkningar under längre tid. Det kan vara en god idé att ta ledigt några dagar från jobbet efter din ballongplacering, eller placera ballongen på en fredag så att du har helgen ledig.

Fler svar på frågor

Hur tas ballongen bort?

Efter cirka 16 veckor  i din mage öppnas en ventil som gör att ballongen töms och passerar ut på naturlig väg genom din magtarmkanal utan behov av någon speciell borttagningsprocedur.|asterisk-293| För ett mycket få antal personer kan det förekomma att den tomma ballongen kräks upp. Inga associerade biverkningar har rapporterats om detta skulle inträffa.

Fler svar på frågor

Finns det några dietrestriktioner?

Din dietist och ditt hälso- och sjukvårdsteam kommer att skräddarsy några rekommendationer för dig för att öka din framgång och ditt välbefinnande under Elipse-programmet

Fler svar på frågor

Vad händer när ballongen är borta?

Fler svar på frågor

När Elipse-ballongen har passerat ut fortsätter Elipse-programmet och den relaterade supporten från ditt hälsovårdsteam en månad.|asterisk-307| När Elipse-programmet har avslutats bör du fortsätta dina hälsosamma livsstilsvanor. En klinisk studie med 509 patienter visade att 95 % av den genomsnittliga viktminskningen med Elipse upprätthålls efter 12 månader.|footnote-4147|

Är Elipse bättre än endast diet?

En nyligen genomförd klinisk studie har visat att i kombination med en 16-veckors intensiv livsstilsförändring (närings- och träningsprogram), ger Elipse en betydande viktminskning jämfört med enbart en livsstilsförändring. Andelen patienter som uppnådde 10 % total kroppsviktsminskning efter 16 veckor var 72 % med Elipse jämfört med 8 % med enbart diet och träning.|footnote-303| |asterisk-307|

Fler svar på frågor

Kommer andra att märka att jag har Elipse-ballongen i magen?

Elipse-programmet är en diskret upplevelse. Såvida du inte berättar det kommer ingen att veta att du har placerat ballongen. Det finns ingen anledning att berätta för familj, vänner eller kollegor om Elipse, om du inte vill förstås!
 

Fler svar på frågor

Vad kostar Elipse-programmet?

Elipse är mer än ”bara en ballong”. Det är ett program med fullständig support som hjälper dig att ändra din strategi för att gå ned i vikt för alltid. Elipse-programmet är skräddarsytt för dig. Det betyder att priset kan variera beroende på den livsstilssupport som ditt hälsovårdsteam rekommenderar. Kontakta din närmaste klinik för att få ett pris och ett program som är strukturerat för dig.

Fler svar på frågor

|asterisk-88|Resultaten kan variera från en patient till en annan. En mindre procentuell andel av patienterna svarar inte på behandlingen.

|asterisk-293|I sällsynta fall kan Elipse-ballongen kräva endoskopi eller ett kirurgiskt ingrepp för borttagning. I sällsynta fall kan den tomma ballongen kräkas upp i stället för att passera genom magtarmkanalen.

|asterisk-307|Elipse-ballongen ska användas tillsammans med ett program för övervakat näringsintag och beteendeförändring. Allurion rekommenderar ett 6-månaders uppföljningsprogram. Dess varaktighet bestäms av sjukvårdspersonal och kan variera beroende på sjukvårdspersonalen och patientens profil.

|footnote-89|Kliniska prövningsrapporter: DAA069 and DAA105

|footnote-294|Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.

|footnote-295|Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.

|footnote-296|Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.

|footnote-297|Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.

|footnote-298|Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1

|footnote-299|Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

|footnote-300|Ienca et al. Överlämnad till SOARD. Sammandrag A278, presenterad vid Obesity Week, 2018, Nashville, USA

|footnote-301|Genco et al. Sammandrag A185. Muntlig presentation vid Obesity Week, 2018, Nashville, USA

|footnote-302|Ienca et al. Obes Surg.  2020 Apr 11. doi: 10.1007/s11695-020-04539-8

|footnote-303|Raftopoulos et al. Sammandrag 1978. Presenterad vid ACS 2019, San Francisco, USA

|footnote-308|Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015; 82(3):425-438

|footnote-4147| Ienca et al. Presented at TOS 2020