Vi har utformat vår garanti för att du ska känna dig fullständigt trygg när du väljer Allurion-programmet. Allurion Assurance Plus-garantin är gratis för alla patienter.

Det här omfattas av garantin:

stomach balloon

Ballongen kommer att finnas kvar i minst 90 dagar innan den försvinner av sig själv, alternativt ersätts utan kostnad.

financial assistance

Upp till $ 8 000 för ekonomiskt stöd för patientavgifter vid sällsynta händelser av pankreatit eller hyperinflation som kräver borttagning via endoskop.

easy plan

Enkel översyn och ekonomiskt stöd för patientavgifter vid sällsynta händelser som kräver kirurgiskt ingrepp