679/2016 sayılı AB Yönetmeliğinin zaman zaman değiştirilen ve entegre edilen ("GVKY") 13. Maddesine ve zaman zaman değiştirilen ve entegre edilen AB ve İtalyan yasalarının uygulanmasına ilişkin bildirim ("Yürürlükteki Mahremiyet Kanunu") ("Veri Koruma Bildirimi"), Allurion tarafından sağlanmıştır.

1) VERI SORUMLUSU

1.1 - 11 Huron Drive, Natick, Massachusetts, 01760, ABD adresinde kayıtlı ofisi ve e-posta adresi: privacy@allurion.com olan Allurion Technologies Inc., kişisel verilerinizin veri sorumlusu olacaktır ("Şirket" veya "Veri Sorumlusu"). Allurion, GVKY’nin 27. Maddesine göre Avrupa Birliği’nde bir temsilci atamıştır. 

 

1.2 - 24 rue Rodier 75009 Paris, Fransa adresinde kayıtlı ofisi ve e-posta adresi: privacy@livestorm.co olan, livestorm.co web sayfasını işleten Livestorm SAS, Livestorm Service üzerinden erişilebilir çevrim içi etkinliklerin yönetimi için GVKY’nin 28. Maddesine göre kişisel veri alt tedarikçisi olarak görev yapacaktır. Allurion diğer veri işlemcilerini atamıştır: listenin tamamı aşağıda verilen e-posta adresinden istenebilir:privacy@allurion.com.

 

2) İLGILI KIŞILER VE IŞLENEN KIŞISEL VERILER

2.1 - Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenmesinde yer alan kişiler ("Veri Sahibi"), Elipse Balonu ve Elipse Programı dâhil olmak üzere Şirketin ürün ve hizmetleriyle ilgili Livestorm platformunda gerçekleştirilen Web Seminerine katılmak üzere davet almak isteyen herhangi bir kişidir.

 

2.2 - İşlem çok detay gerektirmeyen kişisel verilerin listesini içermelidir: adı, soyadı, e-posta adresi ("Kişisel Veriler").

 

2.3 - GVKY'nin 9. Maddesi uyarınca hiçbir özel kişisel veri kategorisi işlenmeyecektir.

 

3) KIŞISEL VERI IŞLEMENIN AMACI VE YASAL DAYANAĞI

3.1 - Verileriniz, yalnızca aşağıdaki amaçlarla Geçerli Gizlilik Yasasına uygun olarak Veri Sorumlusu tarafından işlenecektir:

  1. Elipse Balonu ve Elipse Programı dâhil olmak üzere Şirketin ürün ve hizmetleriyle ilgili Livestorm platformunda gerçekleştirilen Web Seminerine katılım daveti almak üzere Veri Sahibi tarafından gönderilen talebi yanıtlamak için;
  2. Elipse Balonu ve Elipse Programı dâhil olmak üzere Şirketin ürün ve hizmetleriyle ilgili Livestorm platformunda gerçekleştirilen Web Seminerine katılan klinikler ve/veya doktorlarla Kişisel Verileri paylaşmak için.

3.2 - Kişisel Verileriniz, yukarıdaki 3.1 paragrafında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve GVKY'nin 6. Maddesinin a) bendi ve 7. Maddesine göre önceden sizden alınan izin uyarınca işlenecektir. 

 

4) KİŞİSEL VERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ

4.1 - Kişisel Verilerinizin işlenmesi, Yürürlükteki Mahremiyet Kanunu tarafından belirlenen yöntemlere ve garantilere göre yapılacak ve işleme güvenliğini sağlamak için uygun otomatik ve/veya manuel sistemlerle gerçekleştirilecektir. 

4.2 - Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin onay, yukarıdaki paragraf 3.1'de listelenen amaçlar için isteğe bağlıdır; onayın alınamaması durumunda Veri Sorumlusu size burada belirtilen hizmetleri sağlayamayabilir.

4.3 - Kişisel Verilerinizin işlenmesi, gereksiz kişisel verilerin toplanmasına veya işlenmesine izin vermemek adına ölçülülük ve gereklilik ilkelerine göre gerçekleştirilecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi adil ve şeffaf olacaktır, bu nedenle yürütülen işleme faaliyetleri hakkında ve güvenlik önlemlerinin yeterlilik şartlarına uygunluğu ile ilgili olarak size her zaman yeterli bilgi verilecektir.

 

5) KIŞISEL VERILERIN YAYIMLANMASI VE DAĞITIMI VE BUNLARIN IŞLENMESI IÇIN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA YETKI VERILMESI 

5.1 -Bu faaliyeti gerçekleştirirken ve yukarıdaki paragraf 3.1’de açıklanan amaçlar yerine getirilirken, Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından aşağıdaki üçüncü taraflara bildirilecek veya onlarla paylaşılacaktır 

  • Herhangi bir yürürlükteki kanun uyarınca bu bilgileri almak için yetkilendirilmiş kamu kurumları veya özel şirketler;
  • Veri Sahibinin isteklerini yönetmek ve karşılamak üzere Veri Sorumlusuna hizmet sağlayan özel kişiler ve/veya kuruluşlar. Yukarıda bahsedilen kişiler/kuruluşlar Veri Sorumlusu tarafından GVKY’nin 28. Maddesi uyarınca atanır.

5.2 - Kişisel Verileriniz gereklilik ilkesine göre ve gizliliği garanti etmek üzere işlenecektir.

5.3 - Kişisel Verileriniz dağıtılmayacaktır.

5.4 - Kişisel Verileriniz, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere veya Veri Sorumlusunun belirli organizasyon ve iş ihtiyaçlarına bağlı olarak uluslararası kuruluşlara aktarılabilir. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgilerinizin transferi Yürürlükteki Mahremiyet Kanunu tarafından sağlanan garantilerle gerçekleştirilecektir.

Daha fazla bilgi almak için lütfen Veri Sorumlusu ile aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla irtibata geçin: privacy@allurion.com.

 

6) VERI SAKLAMA SÜRESI

6.1 - Kişisel Verileriniz, her durumda 6 aydan daha uzun olmayacak makul bir süre boyunca ve aynı zamanda Veri Sorumlusunun haklarının korunmasına ve yürürlükteki yasaların getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin bahsi geçen yasaların öngördüğü sınırlar dâhilinde saklanacaktır.

 

7) VERI SAHIBININ HAKLARI

7.1 - Veri Sorumlusu tarafından tutulan Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak, Yürürlükteki Mahremiyet Kanunu tarafından belirlenen tüm haklarınızı kullanabilirsiniz. 

Özellikle şunları yapabilirsiniz:

  1. Veri Sorumlusundan Kişisel Verilerin mevcudiyetini, bu verilerin kaynağını, işlenmesinin nedenini ve amacını, verilerin aktarılabileceği konu kategorilerini ve Veri Sorumlusunun kimlik bilgilerini doğrulamasını isteyebilirsiniz; 
  2. Kişisel Verilere erişimi, bunları anonim forma dönüştürmeyi, engellemeyi, düzeltmeyi, güncellemeyi, birleştirmeyi, bu tür verilerin silinmesi veya işlenmesinin sınırlandırılmasını isteyebilirsiniz; 
  3. GVKY'nin 17. Maddesi uyarınca, Veri Sorumlusu tarafından gönderilen her elektronik iletişimin altında yer alan "Aboneliği İptal Et" fonksiyonu aracılığıyla veya privacy@allurion.com e-posta adresine açık bir istek göndererek, özel durumuna bağlı herhangi bir nedenle, Yürürlükteki Mahremiyet Kanunu tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde Kişisel Verilerin işlenmesine ve herhangi bir zamanda iletişim ve/veya bilgilendirici materyalin Veri Sorumlusu tarafından dağıtımına itiraz edebilirsiniz (vazgeçme hakkı);
  4. GVKY'nin 20. Maddesi ile öngörülen sınırlar dâhilinde taşınabilirlik hakkını kullanabilirsiniz;
  5. Geri çekmeden önce rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeden, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz;
  6. Herhangi bir yetkili Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunabilirsiniz.

7.2 - İsteğiniz üzerine veya rızanızın geri çekilmesi nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerde yapılacak herhangi bir değişiklik veya silme veya sınırlama, imkânsız olmadığı veya orantısız bir çaba içermediği sürece, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verilerinizin aktarıldığı her alıcıya bildirilecektir. İsteğiniz üzerine Veri Sorumlusu bu alıcılar hakkında size bilgi verebilecektir.


7.3 -Yukarıdaki paragraf 7.1’de belirtilen hakları kullanmak ve herhangi bir açıklama yapmak için, aşağıdaki e-posta adresine bir e-posta göndererek doğrudan Veri Sorumlusuna başvurabilirsiniz: privacy@allurion.com.